De verschillende nieuwe situaties waarmee de OCMW’s te maken krijgen in de aanvragen inzake recht op maatschappelijke integratie zoals bedoeld in de wet van 26 mei 2002

Membres : Mejed Hamzaoui

Coordinateur : Ku Leuven (HIVA)
Promoteur ULB : M. Hamzaoui
Commanditaire : SPP, Intégration sociale